Szolgáltatások


Idősek nappali ellátása

Az Idősek klubja nappali ellátást biztosító intézmény.

Részletek

Család- és Gyermekjólét

Család-, és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítása.

Részletek

Házi segítségnyújtás

Segítségnyújtás a rászorulók saját otthonában.

Részletek

Szociális étkeztetés

Szociális szolgáltatás 39 településen.

Részletek

Család- és Gyermekjólét


Szakmai vezető:

Czigány Veronika

Elérhetősége:

0630/571-6041

 

 

A család – és gyermekjóléti szolgáltatás fő célja, hogy a jogszabályok által meghatározott feladatokat a helyi igények figyelembe vételével, célzottan, szükségletekre alapozva hajtsa végre, továbbá segítséget nyújtson az ellátási területen élő egyedülállók, párok, gyermekes családok, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák számára.

A családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából végzett komplex szolgáltatás.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Ezeket a feladatokat a szolgálat szociális segítő munkával, szolgáltatási, szervezési tevékenységgel látja el.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot

- önkéntesen jelentkező,

- jelzőrendszer által küldött

- környezeti,

- magatartási és

- egészségi problémák miatt veszélyeztetett, vagy

- krízishelyzetben lévő gyermekek, családok kereshetik fel.

 

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe a következő:

Bak, Baktüttös, Bocfölde, Csatár, Gellénháza, Gombosszeg, Iborfia, Lickóvadamos, Nagylengyel, Ormándlak, Petrikeresztúr, Pusztaederics, Tófej, Alibánfa, Egervár, Gyűrűs, Kemendollár, Kiskutas, Lakhegy, Milejszeg, Nagykutas, Pókaszepetk, Vöckönd, Zalaistvánd, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Babosdöbréte, Böde, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Hottó, Németfalu, Pálfiszeg, Sárhida, Zalaszentgyörgy, Zalaboldogfa, Kávás, Zalatárnok, Szentkozmadombja.
Vissza az előző oldalra!
Támasz Alapszolgáltatási Intézmény - Magyar