Szolgáltatások


Idősek nappali ellátása

Az Idősek klubja nappali ellátást biztosító intézmény.

Részletek

Család- és Gyermekjólét

Család-, és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítása.

Részletek

Házi segítségnyújtás

Segítségnyújtás a rászorulók saját otthonában.

Részletek

Szociális étkeztetés

Szociális szolgáltatás 39 településen.

Részletek

Házi segítségnyújtás


Szakmai vezető:

Bakiné Hermán Rita

Elérhetősége: 0692/334-630

 

 

 

házi segítségnyújtás saját lakókörnyezetben biztosított szolgáltatás.

Azon gondozásra szoruló időskorú, illetve egészségi állapotuk miatt rászoruló kérelmezők számára, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

A szolgáltatás elérhető továbbá a pszichiátriai, szenvedélybetegek, fogyatékkal élők számára is, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek.

Amennyiben, a kérelmező gondozási szükséglete megállapítható, a házi segítségnyújtás szolgáltatását a megállapított gondozási szükséglet mértékének megfelelően biztosítani kell szociális segítést vagy segítési tevékenységet is magában foglaló személyi gondozást.

A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg.

Házi segítségnyújtás ellátása a következő településeken igényelhető. Bak, Baktüttös, Becsvölgye, Bocfölde, Csatár, Gellénháza, Gombosszeg, Iborfia, Lickóvadamos,Nagylengyel, Ormándlak, Petrikeresztúr, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Tófej, Alibánfa,Alsónemesapáti, Egervár, Gősfa, Gyűrűs, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Lakhegy, Milejszeg,Nagykutas, Nemesapáti, Nemeshetés, Pethőhenye, Pókaszepetk, Vasboldogasszony, Vöckönd,Zalaistvánd, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Babosdöbréte, Böde, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Hottó, Kustánszeg, Németfalu, , Pálfiszeg, Sárhida, Zalaszentgyörgy, Zalaboldogfa, Kávás

 

      
Vissza az előző oldalra!
Támasz Alapszolgáltatási Intézmény - Magyar