Szolgáltatások


Idősek nappali ellátása

Az Idősek klubja nappali ellátást biztosító intézmény.

Részletek

Család- és Gyermekjólét

Család-, és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítása.

Részletek

Házi segítségnyújtás

Segítségnyújtás a rászorulók saját otthonában.

Részletek

Szociális étkeztetés

Szociális szolgáltatás 39 településen.

Részletek

Szociális étkeztetés


Szakmai vezető:

 

Süle Sándorné Czigány Anikó

 

Elérhetősége: 0692/334-630

 

 

 

 

 

 

 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.

 

Szociális étkeztetést 40 településen biztosítjuk:

Bak, Becsvölgye, Bocfölde, Gellénháza, Gombosszeg, Gősfa, Iborfia, Lickóvadamos, Nagylengyel,Ormándlak, Petrikeresztúr, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Tófej, Alibánfa, Alsónemesapáti, Egervár,Gyűrűs, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Lakhegy, Nagykutas, Nemesapáti, Nemeshetés, Pethőhenye,Pókaszepetk, Vasboldogasszony, Vöckönd, Zalaistvánd, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Babosdöbréte,Böde, Hottó, Kustánszeg, Sárhida, Zalaszentgyörgy, Zalaboldogfa, Kávás
Vissza az előző oldalra!
Támasz Alapszolgáltatási Intézmény - Magyar